12mm – Reinforcing Bars

12mm - Reinforcing Bars

Gulf – 12mm2 – Reinforcing Bars

1,765.00 AED

12mm - Reinforcing Bars

Oman – 12mm2 – Reinforcing Bars

1,750.00 AED

12mm - Reinforcing Bars

Union – 12mm2 – Reinforcing Bars

2,390.00 AED

2,410.00 AED

12mm - Reinforcing Bars

Qatar- 12mm2 – Reinforcing Bars

2,010.00 AED

2,390.00 AED