25mm – Reinforcing Bars

25mm - Reinforcing Bars

Gulf – 25mm2 – Reinforcing Bars

1,765.00 AED

2,390.00 AED

25mm - Reinforcing Bars

Qatar – 25mm2 – Reinforcing Bars

2,010.00 AED

2,410.00 AED

25mm - Reinforcing Bars

Union – 25mm2 – Reinforcing Bars

2,390.00 AED

25mm - Reinforcing Bars

Oman – 25mm2 – Reinforcing Bars

1,750.00 AED